stopwirusom.pl - programy antywirusowe i zabezpieczające
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu (produktu/usługi) w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, lub spółka prawa handlowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;  potwierdzenie zawarcia umowy dostarczone konsumentowi najpóźniej w chwili dostarczenia zamówienia.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Sprzedawca – Paweł Paluch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotmedia Paweł Paluch , z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Franklina Roosevelta 118 (NIP: 648-225-58-58, REGON: 278228561, nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: 242/04, wydane przez Prezydenta Miasta Zabrze).

Sklep Internetowy - (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem www.stopwirusom.pl, będący własnością sprzedawcy - firmy PixelVision Paweł Paluch, z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Sądowej 7b/6 (NIP: 648-225-58-58, REGON: 278228561, nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: 242/04, wydane przez Prezydenta Miasta Zabrze).

Regulamin Sklepu - (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 
 
§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji oraz urządzenia (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 1. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 2. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z internetu, kody aktywacyjne do programu lub klucz licencyjny, są przesyłane  Klientowi - po dokonaniu płatności - na podany przez niego adres e-mail.
 3. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN). Ceny podawane są w kwocie brutto – zawierającej należny podatek VAT, jak również w kwocie netto – pomniejszonej o kwotę VAT. Klient dokonuje zapłaty za zamówiony produkt – przedmiot sprzedaży w polskich złotych.
 4. Cena Produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Zmiany nie będą obejmować Produktów, na które złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży nośników - w tym wersji pudełkowych, płyt CD i DVD, dyskietek.
 
§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać bezpłatnej rejestracji w sklepie internetowym bądź też złożyć zamówienie bez rejestracji. Założenie konta w sklepie internetowym umożliwia klientowi edycję zamówienia jak również podgląd do historii wcześniej dokonanych zamówień.
 2. Warunkiem rejestracji w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody przez klienta na treść Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 3.  W formularzu rejestracyjnym należy podać obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub w wypadku przedsiębiorcy pełną nazwę wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 5. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 6. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Klient dokonuje wyboru Produktu, który zamierza nabyć,
  • po wybraniu odpowiedniego Produktu Klient dokonuje wyboru ilości stanowisk, okresu na który ma obowiązywać licencja na dany produkt oraz wyboru typu licencji – nowa licencja bądź przedłużenie dotychczas obowiązującej. Klient ma również możliwość ręcznego wpisania ilości produktu w polu "ilość (szt.)".
  • w przypadku wyboru przez klienta typu licencji – przedłużenie,  przedłużenie licencji  rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia poprzedniej licencji.
  • po dokonaniu wyboru przez klienta – produktu, jego ilości, okresu na który ma obowiązywać licencja oraz jej typu, cena produktu zostanie przeliczona
  • klient dokonuje akceptacji zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka” – wówczas pojawia się okno z informację "Do koszyka został dodany produkt: (nazwa wybranego produktu)". Aby kontynuować dalej zakupy należy kliknąć w przycisk "kontynuuj zakupy". Aby zrealizować zamówienie należy kliknąć w przycisk "przejdź do koszyka".
  • Po kliknięciu w przycisk „przejdź do koszyka” pojawią się następujące informacje:
   • wybrany Produkt wraz z opisem (ilością, okresem obowiązywania licencji, typem licencji)  i ceną,
   • rodzaj dostawy (elektroniczna) i krajem dostawy (sprzedawca dokonuje sprzedaży produktu jedynie na terenie Polski),
   • rodzaj płatności (do wyboru 4 opcje płatności – płatność przelewem, płatność przelewy24, płatność PayPal, płatność PayU) oraz podsumowanie wszystkich kosztów (wartość koszyka, koszt dostawy oraz łączną sumę do zapłaty)
  • Poniżej znajduje się okno z możliwością wykorzystania kuponu rabatowego. Aby dalej realizować zamówienie należy wybrać przycisk "Do kasy".
  • Po kliknięciu przycisku "Do kasy" znajduje się opcja logowania  dla Klientów posiadających konto oraz formularz umożliwiający założenie nowego konta niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • Przy zakładaniu nowego konta klient ma możliwość wyboru  – dla osób fizycznych jak również dla firm.
  • W polu "Dane do wysyłki / Dane użytkownika" Klient dokonuje określenia czy jest Osobą prywatną czy Firmą, a następnie w zależności od dokonanego wyboru uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia (np. w wypadku firm o nr NIP). W polu tym istnieje również możliwość założenia konta w Sklepie internetowym, jak również podania „innych danych wysyłkowych” tj. danych dotyczących osoby fizycznej bądź przedsiębiorcy.
  • Po wypełnieniu wyżej wymienionych pozycji Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu sklepu internetowego.
  • Po uzupełnieniu powyższych danych, w celu akceptacji zamówienia,  należy kliknąć przycisk „Zapisz i przejdź dalej”.
  • Kliknięcie w przycisk „Zapisz i przejdź dalej” będzie skuteczne tylko jeśli Klient wypełni wszystkie wymagane pola. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności podanych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić wprowadzone dane i ponownie kliknąć przycisk „Zapisz i przejdź dalej”.
  • W kolejnym oknie pojawi się potwierdzenie zamówienia. Wszystkie wcześniejsze informacje oraz dane personalne klienta zostaną ponownie wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Zamawiam i Płacę”.
  • Błędnie wypełniony formularz jak również formularz zawierający niekompletne dane nie zostanie przyjęty przez sklep internetowy do realizacji zamówienia.
  • Z chwilą pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
  • W wypadku którym Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność musi zostać dokonana i zaksięgowana na koncie sprzedawcy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W wypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane.
  • Jeżeli Klient wybrał płatność on-line zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności Przelewy24 / Paypal / PayU, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami.
  • Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
  • Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające:
   • numer zamówienia,
   • forma płatności,
   • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
   • wartość brutto zamówienia,
   • link do szczegółów zamówienia.
   • dokument sprzedaży,
   • koszt wysyłki,
   • dane kontaktowe Sprzedawcy
  • Licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (dostarczane są klucze licencyjne, link do strony z wersją instalacyjną programu oraz klucz lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).
  • - przedmiot zamówienia – program, zostanie dostarczony bez wad.


§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie internetowym sprzedawcy możliwe są jedynie następujące formy płatności:
 • Przelew on–line wykonany za pośrednictwem  banku internetowego. Płatność następuje poprzez stronę Sklepu internetowego Sprzedawcy. Po potwierdzeniu danych adresowych oraz ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę Przelewy24 / imoje / Hotpay, gdzie dokonuje wyboru właściwego dla siebie banku.
 • Przelew tradycyjny, w którym płatność musi zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jego ostatecznego potwierdzenie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów i Zapłać” pod rygorem anulowania zamówienia.
 • Płatności w drodze przelewu tradycyjnego należy dokonać na następujący Numer konta Sprzedawcy: PKO Bank Polski SA: 84 1020 2401 0000 0002 0656 3912
 • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu, jak również jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie zaksięgowania na koncie sprzedawcy 100% ceny produktu, na którą klient wyraził zgodę poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów i Zapłać”.
 • Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila info@stopwirusom.pl.
 
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Odstąpienie przez konsumenta od zawartej ze sprzedawcą umowy odbywa się na zasadach określonych w z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy – tj. otrzymania maila zawierającego link aktywacyjny do zakupionego produktu. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę jego rozliczenia.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego odstąpienia od zawartej umowy zwraca on poniesione przez konsumenta koszty – uiszczoną cenę zakupu produktu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W wypadku, w którym konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Odstąpienie od umowy jak również ewentualne reklamacje można wnosić poprzez adres e-mail info@stopwirusom.pl bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 1.
 10. Odpowiedź Sprzedawcy na przesłane odstąpienie od umowy jak również w związku z rozpatrzeniem reklamacji Konsument otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.
 
§ 7. DANE OSOBOWE
 
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu